top of page

Informacje i aktualizacje różne

Na tej stronie będziemy zamieszczać informacje różne związane z Osiedlem Nowosolna w Łódzi

Miazga wypływa w rejonie Nowosolnej, w pobliżu drogi do Wiączynia, gdzie koryto rzeki ujęte jest w kryty kanał. Płynąc przy wschodniej granicy miasta, liczy 29 km, w tym na terenie Łodzi około 5,3 km, i stanowi dopływ rzeki Wolbórki. 

Dlaczego obwodnica Osiedla Nowosolna w Łodzi to klucz do lepszej przyszłości Osiedla?

Wniosek jest taki, że budowa obwodnicy, choć wymaga większych nakładów początkowych i dłuższego czasu realizacji, przyniesie znacznie więcej korzyści dla społeczności osiedla Nowosolna na wiele lat

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page