top of page

Historia OSP Łódź — Nowosolna

Osada Nowosolna została założona na początku XIX wieku przez niemieckich kolonistów. Podczas tworzenia osady, została ona zabudowana według planu ośmioramiennej gwiazdy, niemal idealnie zorientowanej na każdy kierunek świata. Miejsce, gdzie krzyżują się wszystkie ulice, stało się centralnym i charakterystycznym punktem Nowosolnej, skupiającym do dziś życie jej mieszkańców.

Wraz z rozwojem wsi, zagrożenie pożarowe na tyle wzrosło, że lokalni działacze postanowili założyć straż pożarną. Powstała ona pod koniec 1923 roku jako Stowarzyszenie Straży Ogniowych Ochotniczych w Nowosolnej. Jej utworzenie zostało potwierdzone wpisem do rejestru stowarzyszeń z dnia 2 stycznia 1924 roku.

Zgodnie z postanowieniem Województwa z dnia 2 stycznia 1924 roku, L. Pr. 4851 (2) HI, Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Nowosolnej, powiat Łódzkiego, zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 179 (źródło: Dziennik Urzędowy woj. Łódzkiego 06a/24).

Pierwszym prezesem został Wilhelm Grining, a jego zastępcą Fridrich Hoffman. W skład zarządu wchodzili głównie przedstawiciele społeczności niemieckiej, choć byli w nim także działacze z innych jednostek, na przykład z Mileszek, która powstała rok wcześniej. W zarządzie znaleźli się również Fridrich Hoffman, Eugieniusz Ruman, Otto Schrott, Reinhold Himmel, Filip Hofses, Reinhold Hoffman oraz Teodor Bauer.

Kiedy szukano miejsca na budowę szopy strażackiej, wybrano centralne miejsce osady. Budynek stanął w 1927 roku na placu gromadzkim i służył po późniejszych modernizacjach i przebudowach do 2009 roku. W tamtych latach straż posiadała wóz konny na żelaznych obręczach z ręczną pompą oraz kilka odcinków węży. W okresie międzywojennym służyli w OSP również przedstawiciele społeczności polskiej. W okresie II wojny światowej Polacy zostali odsunięci od służby w straży.

Po wyzwoleniu ziemi łódzkiej, w lutym 1945 roku z inicjatywy Zygmunta Flanczeskiego, ówczesnego
naczelnika rejonu, nastąpiła reaktywacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosolnej. Pierwszym powojennym
Komendantem został Stanisław Łuczyński. Z uwagi na braki finansowe, organizowane są zbiórki pieniędzy jako
tzw. składki ogniowe, pośród okolicznych mieszkańców.

Strażacy pełni zapału do pracy, w każdą sobotę odbywali systematyczne ćwiczenia nad okolicznymi stawami. Trwały
pracę nad zwiększeniem ilości sprzętu jednostki. W 1964 roku nowym komendantem został Józef Kleniewski. W rok
później następuje rozbudowa strażnicy. Wówczas na wyposażeniu znajduje się już motopompa oraz niezbędny
sprzęt do podawania wody. Strażacy borykają się jednak z brakiem sprzętu do transportu motopompy. Z pomocą
przychodzi gmina i wyznacza spośród mieszkańców gospodarzy, którzy mieli na wezwanie syreny lub na ćwiczenia
stawiać się w strażnicy ze swoim koniem i wozem do transportu straży. W zamian otrzymywali zniżkę
w tzw. szarwarku lub podatku.

W 1973 roku jednostka obchodzi swoje 50-lecie istnienia i z tej okazji otrzymuje pierwszy sztandar od mieszkańców
Nowosolnej. W tym czasie Prezesem straży był Józef Kościuk, Naczelnikiem Feliks Dworczak, Skarbnikiem Stanisław
Kozłowski, Sekretarzem Maciej Swaczyna a Gospodarzem Jan Pękal.
Zarząd czynił starania o przyznanie strażackiego wozu bojowego, co przyniosło oczekiwany efekt — w 1975 roku OSP
Nowosolna otrzymuje pierwszy w historii swojej jednostki samochód bojowy. W międzyczasie (od 1975-1985 roku)
następowały zmiany w zarządzie. Prezesurę również sprawowali: Feliks Kupczyk, Feliks Dworczak. Ostatnim
prezesem PRL był Ireneusz Metrycki.

Kolejnym ważnym elementem pracy zarządu było pozyskiwanie sprzętu pożarniczego. Sprzęt, który pozostał
po dawnych latach w większości przypadków już do niczego się nie nadawał. Stary samochód bojowy Star 25
został złomowany. Dzięki staraniom druhów udało się nieodpłatnie pozyskać sprawny samochód gaśniczy z
jednostki OSP w Bedoniu. Zostało to okupione szeregiem trudności natury formalnej, jednak i to udało się
pomyślnie rozwiązać. W 1998 roku udało się pozyskać sprzęt pożarniczy z rozwiązywanej zakładowej straży
pożarnej.

Dzięki tym zabiegom jednostka OSP Łódź-Nowosolna była zdolna do prowadzenia działań gaśniczych. Jednak
wykorzystywany samochód pozostawiał wiele do życzenia.
Rozpoczęto działania prowadzące do pozyskania młodszego, bardziej sprawnego samochodu pożarniczego.
Udało się to w 1999 roku. Zastąpiono 35 letni samochód 8 letnim Starem 244.

Młody zespół strażaków, musiał w krótkim czasie nauczyć się taktyki pożarniczej. Dzięki uprzejmości
sąsiednich jednostek z Wiśniowej Góry, Bedonia, Wiączynia zgromadzenie potrzebnego sprzętu nie stanowiło
dużego problemu. Z pomocą przyszła także jednostka z Mileszek, która pomagała w ćwiczeniach.

W roku 1988 Nowosolna została włączona w granice administracyjne miasta Łodzi, a straż przyjmuje nową
nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Nowosolna. W wyniku przemian gospodarczych i politycznych
jednostka ciągle podupada i w pierwszej połowie lat 30-tych praktycznie przestaje działać.

W 1997 roku z inicjatywy Sebastiana Tomczyka zostaje zebrana grupa osób, których zadaniem jest
reaktywacja jednostki. Na wniosek Zarządu Związku OSP RP w Łodzi zostaje skierowany do tej jednostki druh
Telesfor Zajdel jako kurator z ramienia zarządu. W wyniku wspólnej pracy udało się zwołać walne zebranie
jednostki i dokonać wyboru członków zarządu reaktywowanej jednostki. Nowym prezesem został Piotr
Pieróg.

I tu rozpoczął się nowy etap pracy OSP Łódź-Nowosolna. Pierwsze zadania, które wyznaczył sobie Zarząd to dostosowanie istniejącego budynku straży do normalnej pracy, ponieważ budynek był w opłakanym
stanie, zaniedbany przez wiele lat nadawał się tylko do generalnego remontu. 

Pokryto dach papą, ocieplono poddasze, wytynkowano i pomalowano mury. Prace te wykonali nowi strażacy.

Dalsza praca ukierunkowana była na rozwój jednostki w nowoczesny sprzęt oraz podnoszenie kwalifikacji
ratowników. W 2010 roku kolejnym prezesem został Sebastian Tomczyk. Jednostka z pomocą Urzędu Miasta Łodzi
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakupuje nowy ciężki wóz ratowniczo — gaśniczy. W 2012 roku
udaje się wymienić wysłużonego Stara na Renault Midlum służący dotychczas w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi.
Strażacy pozyskują wiedzę na komercyjnych szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego, aby jak najlepiej
służyć lokalnej społeczności, szczególnie że od 2016 roku przez osiedle zaczęta przebiegać autostrada A1 wywołując
nowe zagrożenia. Sytuacja geopolityczna i wybuch petnoskalowej wojny na Ukrainie w 2022 roku, spowodowały
konieczność pomocy uchodźcom. Również strażacy z Nowosolnej włączyli się w pomoc organizując zbiórkę
najpotrzebniejszych materiałów, a także tworząc miejsce noclegów dla dwóch, 20 osobowych grup uciekinierów.

Dziś, jednostka OSP Łódź — Nowosolna jest jedną z najprężniej działających jednostek ochotniczych z terenu miasta
Łodzi, corocznie podejmując od 60 do 100 interwencji.

roku 2023 jednostka obchodzi 100 -lecie swojego istnienia. W tym jubileuszowym roku na wieczną służbę
odszedł w wieku 93 lat nasz mentor i jedyny Prezes Honorowy Druh Telesfor Zajdel.
Obecny Zarząd OSP Łódź-Nowosolna to:
Prezes — Sebastian Tomczyk
Naczelnik — Paweł Gruchała
Z-ca Naczelnika — Anna Karolewska
Skarbnik — Joanna Warzyniak
Sekretarz — Renata Niedzielska
Gospodarz — Tadeusz Wawrzyniak
Członek Zarządu — Wojciech Rymieniecki
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodzin: Cłapińskich, Świdzińskich, Dworczaków, Tomczyków oraz z książki
„Neu-Sulzfeld/Nowosolna 23.05.1801-17.01.1945” Scholera Heinricha oraz archiwum OSP Łódź-Nowosolna.

Kolejnym celem pracy zarządu i druha Telesfora Zajdla było wybudowanie nowej strażnicy na miarę XXI wieku.
Jak ponad 80 lat wcześniej miejscem pod budowę nowej strażnicy mogła być tylko najbliższa okolica Rynku
Nowosolna. Rozpoczął się etap długiej pracy z Wydziałem Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
o przekazanie działek położonych przy ulicy Byszewskiej 1 i 2 pod budowę nowej strażnicy. Z uwagi na zabudowanie
tych działek starania trwały pięć lat. Wreszcie 1 lipca 2004 roku udało się przekazać dziatki na rzecz budowy nowej
strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Nowosolna. Projektantem budynku został mgr inż. Dariusz Jakubiec.

image.png
bottom of page