top of page

Dlaczego obwodnica Osiedla Nowosolna w Łodzi to klucz do lepszej przyszłości Osiedla?

Wprowadzenie:

Osiedle Nowosolna to miejsce o unikalnym charakterze, gdzie codzienność splata się z potrzebami dynamicznie rozwijającej się społeczności. Od wielu lat  jednym z najbardziej palących problemów, który zdominował dyskusje mieszkańców, jest kwestia komunikacji i logistyki. Ośmioramienne skrzyżowanie, będące sercem osiedla, stało się symbolem nie tylko lokalnej infrastruktury, ale i wyzwań, z jakimi zmaga się społeczność.

Ruch ciężarowy, zmierzający w kierunku autostrady, przeplata się z codziennym zgiełkiem osiedlowych ulic, tworząc nie tylko korki, ale i podnosząc poziom hałasu oraz zanieczyszczenie. Mieszkańcy, dążąc do poprawy jakości życia oraz bezpieczeństwa, stają przed kluczowym wyborem: budowa ronda w centrum osiedla czy realizacja ambitniejszego projektu – obwodnicy, która odciążyłaby Nowosolną od uciążliwego ruchu tranzytowego.

Historia planów Obwodnicy Nowosolna sięga roku 2007, a cały harmonogram został pięknie zebrany w tym miejscu:

[Łódź] Obwodnica Nowosolnej Skyscrapercity

Wg informacji z Dziennika Łódzkiego w 2012 roku został wybrany wariant przebiegu obwodnicy.

Mapa przebiegu Obwodnicy Wariant I - rok 2012

Analiza Problemu

Centrum Osiedla Nowosolna, charakteryzujące się ośmioramiennym skrzyżowaniem, jest miejscem, gdzie skomplikowana konstrukcja skrzyżowania, choć stanowi unikalny element urbanistyczny, przysparza wielu problemów – od utrudnień w przepływie ruchu lokalnego po kwestie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Ruch samochodów ciężarowych, zmierzających w kierunku autostrady, dodatkowo komplikuje sytuację. Ciężkie pojazdy, przejeżdżając przez osiedlowe ulice, nie tylko tworzą korki, ale również podnoszą poziom hałasu, zanieczyszczają powietrze, a ich obecność na drogach stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mieszkańcy Nowosolnej, dążąc do poprawy jakości życia, stają przed dylematem: czy poprzeć inwestycję w budowę ronda, które mogłoby usprawnić ruch w centrum osiedla, czy też postawić na bardziej strategiczne rozwiązanie – budowę obwodnicy, która odciążyłaby całe osiedle od uciążliwości ruchu tranzytowego.

Rondo vs obwodnica – Co lepsze dla Osiedla Nowosolna?

Decyzja dotycząca przyszłości komunikacyjnej Osiedla Nowosolna sprowadza się do dwóch głównych opcji: budowy ronda lub realizacji projektu obwodnicy. Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady, jednak wybór pomiędzy nimi powinien być dokonany w oparciu o długofalowe korzyści dla mieszkańców oraz wpływ na rozwój osiedla.

Rondo w Centrum Osiedla:

 • Zalety:
  Rondo mogłoby poprawić płynność ruchu w najbardziej zatłoczonym punkcie osiedla, zwiększając bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie liczby potencjalnych punktów kolizji. Ponadto, realizacja takiego projektu jest zazwyczaj mniej kosztowna i może być wykonana w krótszym czasie.

 • Wady:
  Mimo iż rondo poprawiłoby sytuację w centrum osiedla, nie rozwiązałoby problemu ruchu ciężarowego i tranzytowego. Ciężkie pojazdy nadal musiałyby przejeżdżać przez osiedle, co generuje hałas, zanieczyszczenia i potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Obwodnica Osiedla Nowosolna:

 • Zalety:
  Budowa obwodnicy to strategiczna inwestycja, która odciążyłaby całe osiedle od ruchu tranzytowego, szczególnie od ciężkich pojazdów zmierzających do autostrady. Obwodnica skutecznie zmniejszyłaby hałas, poprawiła jakość powietrza i zwiększyła bezpieczeństwo, otwierając nowe możliwości dla planowania urbanistycznego oraz przyszłego rozwoju osiedla.

 • Wady:
  Projekt obwodnicy jest bardziej kosztowny i czasochłonny. 

Biorąc pod uwagę aktualne wyzwania komunikacyjne i długoterminowe potrzeby Osiedla Nowosolna, obwodnica wydaje się być bardziej zrównoważonym rozwiązaniem. Oferuje ona trwałe odciążenie od ruchu tranzytowego, poprawę jakości życia mieszkańców oraz możliwości rozwoju, które przewyższają krótkoterminowe korzyści wynikające z budowy ronda.

Korzyści z budowy Obwodnicy

Przejdźmy do rozważenia korzyści płynących z budowy obwodnicy.

Zmniejszenie korków:

Obwodnica Osiedla Nowosolna, przyczyni się do płynniejszego ruchu poprzez skierowanie go poza główne arterie osiedlowe. Taki układ komunikacyjny odciąży centrum osiedla, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia korków i przyspieszy przejazd.

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu Mieszkańców:

Redukcja ruchu ciężarowego przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza dla najmłodszych mieszkańców osiedla, którzy mogą swobodniej i bezpieczniej poruszać się po jego terenie. Obwodnica pozwoli na harmonijny rozwój przestrzeni mieszkalnych w bliskiej współistnieniu z infrastrukturą drogową.

Poprawa jakości powietrza i redukcja hałasu:

Obwodnica pozwoli na odprowadzenie hałasu i spalin z dala od osiedla. Jest to kluczowy aspekt w poprawie jakości życia mieszkańców, który bezpośrednio przekłada się na ich zdrowie i samopoczucie.

Długoterminowy rozwój Osiedla:

Budowa obwodnicy stworzy nowe możliwości dla dalszego planowania urbanistycznego i ekonomicznego rozwoju Osiedla Nowosolna. Przestrzeń stanie się bardziej atrakcyjna dla nowych inwestorów i projektów, co w przyszłości może przyczynić się do wzrostu wartości nieruchomości i poprawy ogólnej infrastruktury.

 

Wniosek jest taki, że budowa obwodnicy, choć wymaga większych nakładów początkowych i dłuższego czasu realizacji, przyniesie znacznie więcej korzyści dla społeczności osiedla Nowosolna na wiele lat. Jest to inwestycja w przyszłość, która pozwoli na tworzenie zrównoważonej przestrzeni do życia, zapewniając mieszkańcom spokój, bezpieczeństwo i większe możliwości rozwoju.

Zakończenie:

Pomimo usunięcia ochrony konserwatorskiej, rynek wciąż posiada wartość historyczną i stanowi centrum aktywności zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Istnieje potrzeba korekty obecnych rozwiązań drogowych, na przykład wprowadzenia lewoskrętów, które są proponowane od lat przez naszą Radę Osiedla. Jednak przestrzeń ta powinna być przede wszystkim przyjazna dla pieszych, co stawia pod znakiem zapytania skuteczność planowanego ronda. Co więcej, realizacja obwodnicy jest uzależniona od finansowania z Krajowego Planu Odbudowy, a jej budowa mogłaby przebiegać etapami.

Podobnie jak wschód słońca na załączonym obrazie, który rozświetla rozwijające się miasto, budowa obwodnicy ma być światłem prowadzącym do lepszej przyszłości dla wszystkich mieszkańców. To symbol nadziei na nowy dzień, w którym osiedle odetchnie pełną piersią, wyzbywając się codziennych problemów komunikacyjnych.

5.jpg

Podsumowanie korzyści:

 • Dla mieszkańców: Poprawa jakości życia dzięki zmniejszeniu hałasu, zanieczyszczeń i zwiększeniu bezpieczeństwa.

 • Dla osiedla: Otwarcie na nowe możliwości rozwojowe, które przyciągną inwestorów i zwiększą wartość nieruchomości.

 • Dla społeczności: Wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz dążenie do wspólnych celów.

Wizja ta jest możliwa do zrealizowania dzięki zaangażowaniu każdego mieszkańca Nowosolnej, którzy swoim głosem i działaniem mogą wpływać na decyzje kształtujące przestrzeń, w której żyją.

Jest to proces, który wymaga czasu, rozwagi, a przede wszystkim współpracy.

bottom of page