top of page

Protokół Bernharda Zimmermanna z Sulzfeld w Kraichgau, sporządzony w Poczdamie 13 listopada 1801 roku.

(wg książki Heinrich Artur Schöler - Neu-Sulzfeld_Nowosolna)

Kolonista Bernhard Zimmermann, pochodzący z Sulzfeld w Wirtembergii, zeznaje na temat swojego zatrudnienia jako kolonista w Południowych Prusach:

Podróżowałem razem z Johannim von Z. oraz innym młodym mieszkańcem Sulzfeld, o nazwisku Däubler, do Południowych Prus, aby zobaczyć tamtejsze ziemie, słyszeliśmy bowiem, że tam są angażowani koloniści. Nasza podróż prowadziła przez Berlin. W Berlinie zgłosiliśmy się do południowopruskiego Departamentu Finansów, informując, że przyjechaliśmy, aby obejrzeć ziemie. Jeśli nam się spodobają, chcielibyśmy przeprowadzić się tam z naszymi rodzinami. Dlatego poprosiliśmy o ustalenie, jakie korzyści moglibyśmy oczekiwać.

 

Otrzymaliśmy odpowiedź, że będziemy traktowani tak samo, jak inni koloniści, których tam spotkamy. Ponieważ zadeklarowałem swój majątek na tysiąc rihlr., miałem, jako Bernhard Zimmermann, otrzymać proporcjonalnie duży majątek. Dodatkowo otrzymaliśmy marszrutę do Warszawy oraz standardowe pieniądze na milę, obliczone od Sulzfeld do Berlina.

image_edited.jpg

Następnie Däubler i ja udaliśmy się z Berlina do Poznania, stamtąd do Wisły, wzdłuż Wisły do okolic Gdańska, gdzie miałem dług, który przeniesiono tam już 20 lat temu. Tam zostawiłem Däublera, po uzgodnieniu z nim, że wrócę do Sulzfeld, sprzedam swoje gospodarstwo, przekonam do sprzedaży jego ojca, starego Däublera, a potem przeprowadzę się z nim do Południowych Prus. Tam powinien otrzymać pisemne powiadomienie o naszym przybyciu, aby mógł do nas dołączyć.

 

Następnie rozpocząłem swoją podróż powrotną do Rzeszy i wróciłem do Sulzfeld na początku października 1800 roku. Na drodze powrotnej, za Ansbachem, spotkałem cztery wozy z kolonistami, którzy zawrócili. Na moje pytanie, skąd przyjechali, odpowiedzieli mi, że chcieli jechać do Południowych Prus, ale dowiedzieli się w drodze, że ziemia tam jest zła, więc zawrócili, aby wrócić do swojej ojczyzny, Schwarzwald. Opowiedziałem im, że właśnie wracam z Południowych Prus, że sam wracam po moją rodzinę, że ziemia tam jest dobra, a jeśli rozumie się uprawę zboża i koniczyny, można tam znaleźć dostateczne środki do życia. Moje opowieści przekonały ludzi do ponownego zmierzenia się z Południowymi Prusami.

 

Jak już wspomniałem, wróciłem do Sulzfeld na początku października 1800 roku i natychmiast zacząłem sprzedawać moją posiadłość, która składała się z pól, łąk, winnic, za które otrzymałem 2300 fl. do zapłaty w trzech ratach. Za mój dom i ogród otrzymałem 1360 fl. Te dwie sumy należały do mnie i mojej teściowej, która również przeprowadziła się do Prus.

 

Po moim powrocie do Sulzfeld i podczas sprzedaży mojego majątku, zachęcałem moją rodzinę i znajomych do przeprowadzki ze mną, opowiadając im, co mogą oczekiwać koloniści. Zdecydowali się na to: 1) Hmsptaschiv Warscheu. SP 653, 10. S. 97 fl.

 

1. Mój brat, Philiph Zimmermann wraz z żoną i 3 dzieci, zabrał ze sobą z Sulzfeld 400 fl. oraz 2 konie i ma do otrzymania - J-400 fl. po śmierci swojej teściowej.

2. Mój szwagier, Bastian Füller wraz z żoną i 3 dzieci, zabrał ze sobą około 300 fl. Ma on również do otrzymania 4-500 fl. po śmierci swoich rodziców.

3. Zulius Frez, samotny człowiek, który ma poślubić siostrę mojej żony, mającą 800 fl. w majątku. Jego ojciec, który mieszka daleko, wysłał go tu, aby się osiedlił, a kiedy to nastąpi, ojciec sprzeda tamtejszy majątek i również tu przybędzie.

4. Friedrich Hausmann, niezamężny młodzieniec, został tu wysłany przez swoich rodziców, aby znaleźć dobre miejsce. Kiedy to osiągnie, rodzice sprzedadzą majątek i przybędą do kraju.

5. George Rucher z żoną i 4 dziećmi zabrał ze sobą 250 fl. i ma jeszcze do ściągnięcia 700 fl.

6. Martin Gelbsattel z żoną i 4 dziećmi przyniósł około 300 fl. i ma jeszcze do ściągnięcia około 600 fl.

7. Christoph Brändle z żoną i 1 dzieckiem, bez majątku.

8. Christoph Wildesee z żoną i 1 dzieckiem, bez majątku.

9. Melchior Böhm z żoną i 1 dzieckiem przyniósł ze sobą gotówkę - 160 fl. i ma jeszcze do ściągnięcia 50 fl.

10. Thomas Weiler z żoną i 2 dziećmi przyniósł ponad 3000 fl. napiszę Orex tysiące gotówki.

11. Caspar Dietz z żoną i 2 dziećmi przyniósł mniej więcej 50 fl.

12. Caspar Abb z żoną i 3 dziećmi przyniósł około 80 fl.

13. Fr. Nagel z żoną i 3 dziećmi przyniósł gotówkę 100 rth.

14. Johannes Schmidt z żoną i 7 dziećmi przyniósł około 90 fl.

15. Johann Carlfast, cieśla, z żoną i 2 dziećmi, bez majątku.

16. Johann Holbermann z żoną i 3 dziećmi przyniósł coś ponad 100 fl.

 

Jesteśmy 18 rodzinami, wyjechaliśmy w Wielki Poniedziałek z Sulzfeld i udaliśmy się prosto do Berlina, gdzie zgłosiliśmy się do południowopruskiego Departamentu Finansów. Stamtąd skierowano nas do Izby w Warszawie, gdzie otrzymaliśmy zarówno instrukcje, jak i trasę marszu. Po 8-dniowym pobycie w Berlinie, od razu po otrzymaniu rozkazu wyjechaliśmy do Warszawy.

 

Tam zgłosiliśmy się do Izby, a po kilkudniowym pobycie tam otrzymaliśmy odpowiednie instrukcje. Nasze zasoby finansowe otrzymaliśmy częściowo w Berlinie, częściowo w Warszawie. Zauważam, że odjąłem od siebie pieniądze na podróż, które otrzymałem, gdy obejrzałem kraj. W Warszawie obiecano nam, że otrzymamy to, co otrzymali koloniści z Groembach.

 

W Berlinie i Warszawie spotkaliśmy jeszcze więcej kolonistów, a liczba wszystkich kolonistów, którzy zostali skierowani z Warszawy do Tafno do Intendenta Moritza, wynosiła 60 rodzin. Spotkaliśmy się razem u Intendenta Moritza, gdzie zatrzymaliśmy się na kolejne 8 dni, a następnie zostaliśmy wysłani do Wienezin, gdzie skierowano nas do karczmy.

 

W tej karczmie zostaliśmy na 3 tygodnie, nikt się nami nie zainteresował, poza leśniczym, który raz powiedział, że powinniśmy iść do lasu i zacząć karczować. Po 3 tygodniach leśniczy przyszedł do lasu i powiedział: Drodzy ludzie, idźcie do lasu, zacznijcie budować szałasy i karczować. Odpowiedzieliśmy, że nikt jeszcze niczego nie otrzymał, na co on odpowiedział, że powinniśmy po prostu karczować, bo to może być potem skompensowane, powinniśmy po prostu pracować, inaczej powiedzą, że jesteśmy leniwi i nie chcemy pracować. Muszę tu powiedzieć, że ten leśniczy był bardzo uczciwym i wspaniałym człowiekiem, który serdecznie współczuł nam i często wyrażał ubolewanie, że jeszcze nie zostaliśmy przypisani i okazywał nam największą sympatię. Na te ostatnie, tak współczujące jak ostrożne ostrzeżenie leśniczego, niektórzy poszli do lasu i zbudowali szałasy z gałęzi, ja zbudowałem sobie jeden z desek, na które kupiłem 200 belek; inni nadal zostali w karczmie.

Kupiłem dom z drewna za 18 rth, ale nie kazałem go rozbić , bo ciągle mówili, że geodeta przyjdzie, aby zmierzyć naszą ziemię, ten dom za 18 rth. kazałem, gdy mieszkaliśmy w lesie w szałasach, urządzić i rozbudować na niemiecki sposób, tak że miał 65 stóp długości, za co zapłaciłem 60 rth. dwóm kolonistom, którzy byli cieślami. Gdy szałasy zostały zbudowane, niektórzy zaczęli karczować, ale trwało to tylko 2 dni, bo leśniczy wysłał swojego pomocnika i kazał nam powiedzieć, że powinniśmy przerwać karczowanie. Następnie zostaliśmy wezwani do Intendenta w Lafne, który nam oznajmił, że nie otrzymamy ani diety, ani pieniędzy za karczowanie, kto ma 250 rth, otrzyma 3 włóki ziemi, a kto nie ma, musi pojechać do Kalisza i otrzyma 3 morgi ziemi. Na co zadeklarowaliśmy, że nikt nie może poradzić sobie z 3 morgami. Ja, Bernhard Zimmermann i Thomas Weiler, otrzymaliśmy obietnicę 4 włók. Intendant Moritz w Lasnie sporządził trasę marszu do Kalisza dla tych, którzy nie mieli 250 rth, i zapłacił im pieniądze na podróż do Kalisza. Wróciliśmy teraz do naszego lasu z tą wiadomością, która wywołała ogólne lamenty wśród naszych kobiet i dzieci.

 

Dwa tygodnie po Zielonych Świątkach przybyliśmy do Lasna, a 8 dni po św. Janie otrzymaliśmy tę rezolucję, więc prawie miesiąc żyliśmy bez żeby coś było nam określone lub ziemia zmierzona. W międzyczasie niektórzy otrzymali trochę pieniędzy od Intendenta na zakup sprzętu do karczowania, które jednak zostały im potem odjęte, gdy otrzymali zwrot za podróż do Kalisza, poza tym nie otrzymaliśmy ani diety, ani pieniędzy za karczowanie. Ponieważ podczas naszego długiego pobytu najbiedniejsi z kolonistów nie mieli czym żyć, udzieliłem im kilku pożyczek, które wynosiły około 300 rth. Zrobiłem to, aby utrzymać ich na duchu i trzymać ich razem, aby nie chcieli wrócić, z czego otrzymałem z powrotem 150 rth, a jeszcze 150 rth. muszę dostać. Kiedy przyjechaliśmy do lasu w Winczin i lamenty stały się ogólne, powiedział nam uczciwy i wspaniały człowiek, którego nie nazywam, bo powiedział, że nie powinniśmy go zdradzać: Zimmermann, on ma jeszcze pieniądze, niech pojedzie do Berlina do króla i złoży memorial, to na pewno pomoże wszystkim, bo z 3 morgami nikt nie poradzi sobie.

 

Moje pozostałe współkolonie poprosiły mnie, aby podjąć tę podróż. Wielu z nich zdecydowało się złożyć mi obietnicę, każdy z nich obiecując 2 rth. dotacji na koszty podróży. W związku z tym podjąłem podróż i 10 sierpnia złożyłem Memoriał Jego Królewskiej Mości w Charlottenburgu, otrzymując następnego dnia załączoną Rezolucję, która bardzo mnie ucieszyła.

 

Po moim wniosku do Jego Królewskiej Mości, zostałem przesłuchany przez Departament Finansowy w Berlinie i wróciłem do Wienezin. Po moim przyjeździe do Wienezin, znalazłem tylko 11 rodzin z 60, które tam były. Z tych 11 rodzin, 4 lub 5 zostały przeniesione do kolonii Grümbach, 3 do Lodtz, a 3 nadal mieszkają ze mną w Wienezin. Pozostałe 49 rodzin albo wróciły do Reichu, albo wyemigrowały do austriackiej Polski.

 

Po moim powrocie do Wienezin, czekałem 3 tygodnie na obiecaną mi odpowiedź z Berlina, ale nie otrzymując jej, udałem się z 3 kameradami do Warszawy, gdzie otrzymaliśmy Rezolucję, że powinniśmy zostać przeniesieni do Łodzi. Wyjaśniliśmy jednak, że nasza ziemia jest lepsza u nas niż w Ledez, i wróciliśmy do Wienezin.

 

Po moim powrocie tam, moja żona i teściowa, dowiedziawszy się, że mamy przenieść się do Łodzi, zaczęły płakać i narzekać, zarzucając mi, że wprowadziłem je do tego kraju. Powiedziały mi, że już zainwestowaliśmy tyle pieniędzy, iż w końcu nic nie otrzymamy, i będziemy zmuszeni opuścić ten kraj jako żebracy. Moja teściowa chciała wiedzieć, na czym stoimy i powiedziała mi, że powinienem jechać z nią następnego dnia do Warszawy, więc jeśli nie zostalibyśmy zaangażowani w Wienezin, moglibyśmy wrócić do Reichu, ponieważ mieliśmy jeszcze trochę pieniędzy i nie musieliśmy żebrać.

 

Następnego dnia pojechałem z moją teściową do Warszawy, gdzie ponownie spotkałem się z radą wojenną i prosiłem go bardzo gorąco i natarczywie, aby pozwolił mi zostać w Wienezin. Powiedziałem mu, że nie mogę przecież spędzić zimy w chacie, musiałem zbudować dom, a jeśli teraz miałbym jechać do Ledeg, to miałbym znowu wydatki, których już miałem tyle. Musiałbym popaść w nędzę. Uległ moim prośbom i powiedział mi, że powinienem tam zostać i zacząć budowę, postawić mój dom, ale musiałem zaakceptować, że jeśli miejsce nie zostanie zmierzone, a mój dom nie znajdzie się tam, gdzie powinny być domy przyszłych kolonistów, będę musiał go zburzyć i zbudować od nowa na własny koszt.

 

Zgodziłem się na to i podpisałem dokument, ciesząc się, że po tylu trudnościach w końcu otrzymałem zapewnienie o dobrym kawałku ziemi. Dołączona Rezolucja gwarantuje mi to, a oczekiwaną Rezolucję z Berlina otrzymałem dopiero około 26 września od intendenta Morig. Teraz otrzymuję 4 hufy ziemi i jestem z tym zadowolony, powinienem jeszcze otrzymać 273 rth. Dar łaski - 1175 rth. Zaliczka na 15 lat.

 

Te są nowymi korzyściami, ale wszyscy przyszli do kraju na zapewnienie starych korzyści, a to jest przyczyną wielkiego zamętu wśród kolonistów. Gdybym wcześniej wiedział, że trzeba mieć znaczny majątek, aby otrzymać dużo ziemi, nie powiedziałbym moim rodakom w Rzeszy, że biedni chłopi powinni otrzymać grunty.

 

1 listopada wyjechałem z Wienezin, aby wrócić do Sulzfeld i zebrać moje pozostałe bogactwo. Podczas mojej podróży przez Potodam, gdzie zatrzymałem się w gospodzie przed bramą Berlińską, gospodyni powiedziała mi, że kapitan v. Nothardt zlecił, że jeśli przyjeżdżają koloniści, ona powinna mu to powiedzieć. Rzeczywiście wysłała do niego wiadomość, a ja zostałem wezwany do niego, gdzie musiałem mu opowiedzieć o całym moim losie w Południowych Prusach. Tak też zrobiłem, a on wielokrotnie prosił mnie, aby mówić mu tylko prawdę i nie dodawać niczego, co nie byłoby uzasadnione. Potem przesłuchał mnie do protokołu, gdzie powtórzyłem moje zeznanie, które jest zgodne z prawdą. 

Bernhard Zimmermann.

bottom of page