top of page
1915 39_609_0_-_2978_65072487 Nowosolna.jpg

Zabytki Nowosolnej

Około roku 1984 dokonany swego rodzaju inwentaryzacji obiektów, które zostały zakwalifikowane przez konserwatorów zabytków jako nieruchomości godne wpisania do rejestru zabytków.

Zebraliśmy na tej stronie dokumentację jaka wówczas powstała.

Wiele z opisywanych tu obiektów już nie istnieje, większość nie ma statusu zabytek, jednak żeby ocalić od zapomnienia postanowiliśmy na stronie Nowosolnianki zarchiwizować tą dokumentacje. 

Nazwy obiektów pozostawiono oryginalnie, zgodnie z dokumentacją.

Źródło dokumentacji: zabytek.pl

dzwonnica

dom, ob. Bar Piątka

dom, Zgierska 14

dom Strykowska 39

dom pastora